Acumulació de costos

L’acumulació de costos implica l’ús d’un sistema formal de comptabilitat de costos per recollir informació de costos. En recopilar i analitzar la informació de costos, la direcció pot prendre decisions més informades sobre les operacions d’una empresa. Els sistemes d’acumulació de costos es divideixen en dues categories principals, que són:

  • Sistema de costos laborals. Acumula materials, mà d'obra i despeses generals relacionades amb les feines individuals.
  • Sistema de processos. Acumula els costos per centre de costos i després assigna els costos mitjans als productes.