Visió general del pressupost de capital

El pressupost de capital és el procés d’anàlisi i classificació dels projectes proposats per determinar quins mereixen una inversió. El resultat pretén ser un alt rendiment dels fons invertits. Hi ha tres mètodes generals per decidir quins projectes proposats s’han de classificar més amunt que altres projectes, que són (per ordre de preferència decreixent):

  1. Anàlisi del rendiment. Determina l’impacte d’una inversió en el rendiment de tot un sistema.

  2. Anàlisi de fluxos de caixa amb descompte. Utilitza una taxa de descompte per determinar el valor actual de tots els fluxos d’efectiu relacionats amb un projecte proposat. Tendeix a crear millores de manera localitzada en lloc de per a tot el sistema, i està subjecte a resultats incorrectes si les previsions de fluxos de caixa són incorrectes.

  3. Anàlisi de retorn. Calcula la rapidesa amb què podeu recuperar la vostra inversió; és més una mesura de reducció del risc que de retorn de la inversió.

Aquests punts de decisió sobre pressupostos de capital es detallen a les seccions següents.

Anàlisi del rendiment

Sota l’anàlisi del rendiment, el concepte clau és que tota una empresa actua com un sistema únic que genera beneficis. Sota aquest concepte, el pressupost de capital gira al voltant de la següent lògica:

  1. Gairebé tots els costos del sistema de producció no varien segons les vendes individuals; és a dir, gairebé tots els costos són una despesa d’explotació; per tant,

  2. Heu de maximitzar el rendiment del fitxer sencera sistema per tal de pagar les despeses d’explotació; i

  3. L'única manera d'augmentar el rendiment és maximitzar el rendiment que passa per l'operació de coll d'ampolla.

En conseqüència, hauríeu de tenir en compte principalment aquelles propostes de pressupostos de capital que afectin favorablement el rendiment que passa per l'operació de coll d'ampolla.

Això no vol dir que es rebutgin totes les altres propostes de pressupostos de capital, ja que hi ha una multitud de possibles inversions que poden reduir els costos en altres llocs d'una empresa i que, per tant, mereixen ser considerades. No obstant això, el rendiment és més important que la reducció de costos, ja que el rendiment no té límit superior teòric, mentre que els costos només es poden reduir a zero. Donat el major impacte final sobre els beneficis del rendiment sobre la reducció de costos, qualsevol proposta que no sigui de coll d'ampolla no és tan important.

Anàlisi de fluxos de caixa amb descompte

Qualsevol inversió de capital implica una sortida inicial d’efectiu per pagar-la, seguida d’una combinació d’entrada d’efectiu en forma d’ingressos o una disminució dels fluxos d’efectiu existents causats per les despeses ocasionades. Podem distribuir aquesta informació en un full de càlcul per mostrar tots els fluxos d’efectiu esperats durant la vida útil d’una inversió i, a continuació, aplicar una taxa de descompte que redueixi els fluxos d’efectiu al valor que tindrien en la data actual. Aquest càlcul es coneix com a valor actual net. El valor actual net és l’enfocament tradicional per avaluar les propostes de capital, ja que es basa en un únic factor (els fluxos d’efectiu) que es pot utilitzar per jutjar qualsevol proposta que arribi des de qualsevol lloc d’una empresa.

Per exemple, ABC Company té previst adquirir un actiu que espera produirà fluxos d'efectiu positius durant els propers cinc anys. El seu cost de capital és del 10%, que utilitza com a tipus de descompte per construir el valor actual net del projecte. La taula següent mostra el càlcul:


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found