Unitització

Una unitització és la posada en comú d’actius de diverses parts en una zona productora de petroli i gas per tal de formar una sola unitat d’explotació, a canvi de rebre una participació en aquesta unitat. Aquests acords es realitzen per aconseguir eficiències operatives a tota l'àrea de producció o perquè el govern requereix la unificació. La participació a la unitat sol ser proporcional a les reserves de petroli i gas que cadascuna de les entitats aporta a la unitat.

Atès que les etapes de desenvolupament de les entitats poden diferir quan es promulga la unificació, les entitats poden pagar o rebre efectiu per igualar la contribució dels pous i altres actius amb els interessos de propietat de les reserves. Quan això passa, els destinataris de diners en efectiu tracten l'esdeveniment com una recuperació de costos, mentre que els que paguen diners en efectiu ho registren com una inversió en pous i altres actius. Per tant, el cost de l’interès d’una entitat en els actius de la unitat és el cost de tots els actius aportats, més o menys qualsevol efectiu pagat o rebut.