Vendre o processar una nova decisió

La decisió de vendre o processar una nova decisió és la de vendre un producte ara o processar-lo per obtenir ingressos addicionals. Aquesta elecció es basa en una anàlisi incremental de si els ingressos addicionals que es guanyaran superaran els costos addicionals que es generaran com a part del treball de processament addicional. Per exemple, si un giny verd es pot convertir en un giny vermell amb un cost incremental d’1,00 dòlars per unitat, el processament addicional és una bona idea sempre que el guany incremental de preu que s’aconsegueixi sigui d’almenys 1,01 dòlars per unitat.

La decisió de vendre o processar més sovint sorgeix quan dos o més productes es generen mitjançant un procés de fabricació. En el moment en què els productes es poden dividir (el punt de separació), hi ha una opció per vendre la mercaderia immediatament o intentar captar un valor addicional mitjançant un processament més gran. Aquesta decisió pot variar amb el pas del temps, en funció dels canvis en els preus de mercat d’un producte en cada etapa del processament. Si el preu de mercat disminueix per a un producte en fase posterior, pot tenir més sentit vendre’l sense processos addicionals. Per contra, si el preu de mercat augmenta per a un producte en fase posterior, la millor opció pot ser continuar amb un processament addicional per obtenir beneficis més alts.