Actiu no monetari

Un actiu no monetari és un actiu el valor del qual pot canviar amb el temps en resposta a les condicions econòmiques. Exemples d’actius no monetaris són els edificis, els equips, l’inventari i les patents. L'import que es pot obtenir per aquests actius pot variar, ja que no hi ha una taxa fixa a la qual es converteixin en efectiu. Per contra, els actius monetaris transmeten un dret a una quantitat fixa o fàcilment determinable d’efectiu, com ara els comptes a cobrar i els comptes a cobrar.