Autoritat de línia

L’autoritat de línia és el poder que s’atorga a algú amb una posició de supervisió per manar accions dels subordinats. Aquesta autoritat es dóna perquè una organització pugui assolir els seus objectius i objectius declarats. Alguns exemples de gestors d'una empresa que tenen autoritat de línia són el controlador, el cap d'enginyeria, el cap de producció i el cap de vendes.