Descripció del lloc de treball d’empleat de nòmines

Descripció de la posició: Secretari de nòmines

Funció bàsica: La posició de funcionari de nòmines és responsable de recopilar informació de cronometratge, incorporar diverses deduccions en una nòmina periòdica i emetre informació sobre salaris i salaris als empleats.

Principals responsabilitats:

 1. Recopileu i resumiu informació de cronometratge

 2. Obteniu l’aprovació supervisora ​​de les discrepàncies de la targeta horària

 3. Obtenir aprovacions d’hores extres

 4. Calculeu les comissions

 5. Tramitar sol·licituds de confiscació

 6. Processar anticipos i amortitzacions dels empleats

 7. Actualitzeu els registres de nòmines dels empleats segons sigui necessari

 8. Tramitar i tancar nòmines periòdiques

 9. Imprimir i emetre xecs de pagament

 10. Tramiteu els ingressos directes

 11. Tramiteu els pagaments amb targeta de pagament

 12. Calcular i ingressar impostos sobre la nòmina

 13. Tramitar les verificacions d'ocupació

 14. Processar i emetre formularis anuals W-2 als empleats

 15. Processar i distribuir informes de compensació, impostos pagats, embargaments i deduccions

 16. Respondre preguntes dels empleats relacionades amb temes de nòmina

Qualificacions desitjades: Més de 3 anys d'experiència en processament de nòmines. Preferent llicenciat en empreses. Ha d’estar orientat als detalls.

Supervisa: Cap