Negociació de valors

La negociació de valors és una categoria de valors que inclou tant valors de deute com valors de renda variable i que una entitat té la intenció de vendre a curt termini per obtenir un benefici que espera generar a partir dels augments del preu dels valors. Aquesta és la classificació més habitual per a inversions en valors.

El comerç es fa generalment a través d’una borsa de valors organitzada, que actua com a intermediari entre comprador i venedor, tot i que també és possible realitzar directament transaccions de compra i venda amb contraparts.

Els títols de negociació es registren al balanç de l’inversor pel seu valor raonable a la data del balanç. Aquest tipus de valors negociables sempre es posicionen al balanç com a actiu corrent.

Si hi ha un canvi en el valor raonable d'aquest actiu d'un període a un altre, aquest canvi es reconeix al compte de pèrdues i guanys com a guany o pèrdua.

Altres tipus de valors negociables es classifiquen com a disponibles per a la venda i es mantenen fins al venciment.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found