Els dividends es consideren una despesa?

Els dividends no es consideren una despesa. Per aquest motiu, els dividends mai no apareixen al compte de pèrdues i guanys de l'entitat emissora com a despesa. En canvi, els dividends es consideren una distribució del patrimoni net d’una empresa. Com a tals, els dividends es resten de la secció de recursos propis del balanç i també es resten de la partida de la línia d’efectiu del balanç, cosa que provoca una disminució global de la mida del balanç. Si s’han declarat dividends però encara no s’han emès, s’han d’indicar com a passiu corrent al balanç. Els dividends que s'han pagat durant el període d'informe també s'enumeren a la secció de finançament de l'estat de fluxos d'efectiu com a sortida de tresoreria.

Si s’emet un dividend en accions en lloc d’efectiu, això representa una reassignació de fons entre el capital ingressat addicional i els comptes de resultats retinguts. Es tracta simplement d’una remodelació d’imports dins de la secció de recursos propis del balanç. Per tant, els dividends en accions tampoc no es consideren una despesa.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found