Mètode d’inventari al detall

Descripció general del mètode d’inventari al detall

Els mètodes que venen mercaderies utilitzen el mètode d’inventari al detall per estimar els seus saldos d’inventari final. Aquest mètode es basa en la relació entre el cost de la mercaderia i el seu preu al detall. El mètode no és del tot precís i, per tant, s’ha de complementar periòdicament amb un recompte d’inventari físic. Els seus resultats no són adequats per als estats financers de final d’any, per als quals es necessita un nivell alt de precisió del registre d’inventari.

Càlcul de mètodes d’inventari al detall

Per calcular el cost de finalitzar l'inventari mitjançant el mètode d'inventari al detall, seguiu aquests passos:

  1. Calculeu el percentatge de cost al detall, per al qual la fórmula és (Cost ÷ Preu al detall).

  2. Calculeu el cost dels béns disponibles per a la venda, per als quals la fórmula és (Cost de l'inventari inicial + Cost de les compres).

  3. Calculeu el cost de les vendes durant el període, per al qual la fórmula és (vendes × percentatge de cost al detall).

  4. Calculeu l'inventari final, per al qual la fórmula és (Cost de les mercaderies disponibles per a la venda - Cost de les vendes durant el període).

Per exemple, Milagro Corporation ven torradors de cafè casolans per una mitjana de 200 dòlars, que li costen 140 dòlars. Es tracta d’un percentatge de cost al detall al 70%. L’inventari inicial de Milagro té un cost de 1.000.000 de dòlars, va pagar 1.800.000 de dòlars per compres durant el mes i va tenir vendes de 2.400.000 de dòlars. El càlcul del seu inventari final és: