Empleat assalariat

Es paga un empleat assalariat en funció d’un salari anual, independentment del nombre d’hores realment treballades. Per exemple, si una persona té un salari de 70.000 dòlars i se li paga una vegada a la setmana, l’import brut de cadascun dels 52 xecs que rep durant l’any és de 1.346 dòlars (70.000 dòlars / 52 setmanes).

Un empleat assalariat no cobra hores extres, però tampoc no experimenta una reducció salarial per haver treballat un nombre reduït d’hores. El tipus de persona que es classifica com a assalariat sol ser una persona autodirigida en el vessant administratiu d’una empresa, com ara el controlador, el gerent de vendes o el president.