Comissió de vendes

Una comissió de vendes és la quantitat de compensació que es paga a una persona en funció de la quantitat de vendes generades. Normalment es tracta d’un percentatge de vendes que es paga per sobre d’un salari base. Una elevada proporció de comissions de vendes en concepte de pagament base pretén cridar l’atenció del personal de vendes amb més força sobre la necessitat de generar vendes. Es pot pagar una comissió de vendes quan es genera una venda o es reben diners en efectiu del client. Aquest darrer sistema de pagament és l’acció més prudent, ja que obliga els venedors a prestar atenció a la solvència dels clients.