Precisió

La precisió és el concepte que un valor declarat als registres comptables reflecteix completament tots els fets justificatius. Quan el concepte s’amplia als estats financers, significa que la informació dels estats es valora plenament i que s’ha revelat completament tota la informació de suport necessària. Per tal de produir informació financera precisa, el comptable no pot distorsionar informació basada en opinions massa optimistes o pessimistes del resultat desitjat.