Definició directa del deute

El deute directe és una promesa escrita incondicional de pagar una quantitat fixa, ja sigui a demanda o en una data especificada. No és convertible en el patrimoni net de l'emissor. Per exemple, el bo típic es pot caracteritzar com a deute directe, perquè no es pot convertir en accions de l'emissor. Per contra, el deute convertible no es pot caracteritzar com a deute directe, ja que es pot convertir en accions de l'emissor.

El concepte de deute directe és una preocupació particular en una corporació S, on qualsevol deute que no sigui un deute directe es pot considerar una segona classe d’accions. Quan aquest sigui el cas, l’elecció de la corporació S de la firma es pot fer nul·la.