Xec cancel·lat

Un xec cancel·lat és un pagament amb xec del qual s’ha retirat l’import en efectiu del compte corrent del pagador. Un cop finalitzada la retirada d’efectiu, el banc segella el xec com a cancel·lat. Un cop cancel·lat un xec, ja no es podrà utilitzar com a autorització per retirar fons addicionals del compte del pagador. S'ha passat un xec cancel·lat per tot el conjunt d'activitats de pagament, que inclouen el següent:

  1. Rebut pel beneficiari

  2. Avalat pel beneficiari

  3. Dipositat al banc del beneficiari

  4. Pagat pel banc retirat al banc beneficiari

  5. El banc paga l’ingrés en efectiu al compte del beneficiari

Un pagador pot verificar si els xecs que ha emès s’han classificat com a cancel·lats accedint al registre de xecs en línia publicat pel banc del pagador. Aquesta informació s’utilitza amb més freqüència com a part del procés de conciliació bancària, però també es pot utilitzar per demostrar a un beneficiari que s’ha efectuat un pagament de xec i que s’ha cobrat el xec.

Amb menys freqüència, el banc envia tots els xecs cancel·lats al pagador juntament amb l'extracte bancari mensual. Si és així, el pagador sol emmagatzemar els xecs com a prova de pagament i, finalment, els trenca un cop passat el període de retenció obligat per l’empresa. Una variació del concepte consisteix en que el banc imprimeixi imatges de xecs de mida reduïda a la part posterior de l’extracte bancari o a les pàgines adjuntes.