Definició d’entrada de diari

Visió general de l'entrada de diari

Una entrada de diari s’utilitza per registrar una transacció comercial als registres comptables d’una empresa. Normalment es registra una entrada de diari al llibre major; com a alternativa, es pot registrar en un llibre major que es resumeix i es distribueix cap endavant al llibre major. A continuació, s’utilitza el llibre major per crear estats financers per a l’empresa.

La lògica darrere d’una entrada de diari és registrar cada transacció comercial en almenys dos llocs (coneguda com a comptabilitat de doble entrada). Per exemple, quan es genera una venda en efectiu, això augmenta tant el compte d’ingressos com el compte d’efectiu. O bé, si compreu béns a compte, això augmenta tant el compte a pagar com el compte d’inventari.

Com escriure una entrada de diari

L’estructura d’una entrada de diari és:

  • Una línia de capçalera pot incloure un número d’entrada de diari i una data d’entrada.

  • La primera columna inclou el número de compte i el nom del compte on es registra l'entrada. Aquest camp està sagnat si es tracta del compte acreditat.

  • La segona columna conté l'import de dèbit que cal introduir.

  • La tercera columna conté l'import del crèdit que cal introduir.

  • Una línia de peu de pàgina també pot incloure una breu descripció del motiu de l'entrada.

Per tant, el format bàsic d’entrada de diari és:


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found