Rotllo de COD

L’enfocament típic que el venedor utilitza per negar el crèdit als seus clients és canviar-los a les condicions de reemborsament (COD) un cop no paguen de manera puntual. Tot i això, adoptar aquest enfocament significa que el venedor ja no té cap tipus d’apalancament sobre els seus clients de COD pel que fa a les seves antigues factures pendents, que continuaran envellint i probablement es cancel·laran com a deutes incobrables.

Una manera d’assegurar-se que finalment es paguen les factures més antigues és exigir el pagament de COD en les comandes de clients nous, però el venedor aplica els pagaments resultants a les factures pendents més antigues, en lloc de la factura que s’ha pagat realment. En fer-ho, les factures més antigues s’esborren gradualment dels llibres del venedor. Aquest enfocament significa que només queden factures més recents a l'informe de venciment dels comptes per cobrar del venedor, que es pot utilitzar com a garantia per als préstecs a curt termini. Un avantatge per al comprador és que s’estan efectuant pagaments contra factures antigues per les quals s’acumularien multes per demora, de manera que els pagaments també redueixen l’import dels càrrecs financers que eventualment haurien de pagar.

Per descomptat, pot haver-hi certa confusió entre el venedor i els seus clients de COD pel que fa a la quantitat de factures pendents, ja que el comprador aplicarà pagaments contra factures noves, mentre que el venedor aplica pagaments contra factures antigues. A més, l’enfocament COD roll només funciona mentre els clients de COD continuen comprant al venedor. Si s’aturen, encara quedarà un nombre important de factures pendents de pagar.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found