Definició ramadera

La ramaderia és boví, porcí, equí, aviram, oví i petit animal criat i criat per un productor agrícola. Una granja pot criar bestiar per vendre. Quan els animals estan disponibles i es mantenen per vendre, el comptable de la granja pot valorar el bestiar al seu preu de venda, menys els costos estimats d’eliminació. Aquesta opció de valor net de realització només està disponible si hi ha totes les condicions següents:

  • Hi ha preus de mercat fiables i realitzables per als animals, que són fàcilment determinables

  • Els costos d’eliminació són insignificants i previsibles

  • Els animals estan disponibles per al lliurament immediat

La ramaderia té un valor de mercat, que s’assigna a l’inventari i també es registra com a variació dels ingressos al compte de pèrdues i guanys. Al final del període d'informe, la quantitat de bestiar criat es determina i es valora en funció del preu de mercat al final del període. A continuació, es compara aquesta valoració final amb la valoració que ja es fa al compte d’inventari corresponent des del començament del període d’informe; la diferència es registra en un compte d’ingressos.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found