Prova de compliment

Una prova de compliment és una auditoria que determina si una organització segueix les seves pròpies polítiques i procediments en una àrea determinada. L’auditor realitza proves de compliment per assegurar-se que les proves que s’estan revisant com a part d’una auditoria són vàlides. Si una prova de compliment revela que les polítiques i els procediments funcionen correctament, l'auditor pot reduir la quantitat de procediments de revisió analítica i de validació que d'altra manera s'utilitzarien. Les activitats que s’utilitzen habitualment en una prova de compliment són:

  • Preguntar als empleats sobre les seves funcions

  • Observar els empleats en l'exercici de les seves funcions

  • Revisant la documentació per veure si s’han seguit els procediments