Activitat a nivell d’unitat

Una activitat a nivell d’unitat és una acció que es produeix sempre que es fabrica una unitat. Aquesta activitat és un factor de cost basat en el volum, ja que la quantitat que es produeix varia en proporció directa amb el nombre d'unitats produïdes. A la jerarquia de costos d’un sistema de costos basat en l’activitat, una activitat a nivell d’unitat és el nivell més baix. La jerarquia de costos és:

  1. Activitats a nivell d’unitat

  2. Activitats a nivell de lot

  3. Activitats a nivell de producte

  4. Activitats a nivell de client

  5. Activitats de suport a l'organització