Flux de caixa negatiu

El flux de caixa negatiu descriu una situació en què una empresa gasta més efectiu del que ingereix. Aquesta és una situació relativament habitual en els primers mesos o anys d’una empresa, quan encara augmenta la producció i busca clients. També pot ser causat per marges de producte excessivament baixos, costos generals excessivament alts, mala gestió del crèdit o pèrdues de frau. Durant aquest període, el flux de caixa negatiu es recolza en el finançament de deutes o de renda variable. Si una empresa experimenta fluxos de caixa negatius a llarg termini, probablement fracassarà o es vendrà, tret que els inversors estiguin disposats a injectar-hi més diners. Aquesta condició sorgeix quan el pla de negoci d’una empresa és defectuós, es gestiona malament o quan el frau esgota l’efectiu.