Recompte físic

Un recompte físic és el recompte real de les mercaderies en estoc. Es tracta d’un procés de recompte acuradament coordinat en el qual les àrees de recompte estan segregades i els equips de recompte examinen les àrees d’inventari assignades, registrant el recompte en fulls de recompte. Si hi ha diferències entre els imports comptabilitzats i els imports registrats als registres d’inventari, els registres s’actualitzen perquè coincideixin amb els imports comptats.