Balanç comparatiu

Un balanç de situació comparatiu presenta informació paral·lela sobre els actius, passius i recursos propis de l’entitat a partir de diversos moments. Per exemple, un balanç comparatiu podria presentar el balanç al final de cada any dels darrers tres anys. Una altra variació és presentar el balanç al final de cada mes dels darrers dotze mesos de forma continuada. En ambdós casos, la intenció és proporcionar al lector una sèrie d’instantànies de la posició financera de l’empresa al llarg del temps, que és útil per desenvolupar anàlisis de línies de tendència (tot i que això funciona millor quan el lector té tot el conjunt d’estats financers amb els quals treballar i no només el balanç).

Segons els PCGA, el balanç comparatiu no és obligatori per a una empresa privada o una entitat sense ànim de lucre, però la SEC ho requereix en nombroses circumstàncies per als informes emesos per empreses públiques, en particular el formulari anual 10-K i el formulari trimestral 10-Q. El requisit habitual de la SEC és comunicar un balanç comparatiu dels darrers dos anys (amb requisits addicionals per a la presentació d'informes trimestrals).

No hi ha un format estàndard per a un balanç comparatiu. És una mica més comú informar del balanç del període més recent a la dreta, tot i que el contrari és el cas en què es reporten balanços en un format final de dotze mesos.

A continuació, es mostra un exemple de balanç comparatiu que conté el balanç al final de l'exercici fiscal d'una empresa per a cadascun dels tres darrers anys:

ABC Internacional

Estat de la situació financera