Risc d’informació material significativa

El risc d’informació errònia significativa és el risc que els estats financers d’una organització hagin estat falsificats fins a un punt significatiu. Els riscos són avaluats pels auditors en els dos nivells següents:

  • A nivell d’afirmació. Això es subdivideix en risc inherent i risc de control. El risc inherent és la susceptibilitat d'una afirmació a una declaració errònia a causa d'un error o frau, abans de considerar els controls. El risc de control és el risc d’informacions errònies que no seran evitats ni detectats pels controls interns de l’entitat informant.

  • A nivell d'estats financers. Es relaciona amb els estats financers en general. Aquest risc és més probable quan hi ha possibilitat de frau.

Quan el risc de desinformació material és elevat, es redueix el nivell de risc de detecció (augmenta la quantitat d’evidències obtingudes dels procediments substancials). En fer-ho, es redueix el risc global d’auditoria.