Variància de preus

La variació del preu és el cost unitari real d’un article comprat, menys el seu cost estàndard, multiplicat per la quantitat d’unitats reals comprades. La fórmula de la variància del preu és:

(Cost real incorregut - cost estàndard) x Quantitat real d'unitats comprades

= Variància de preus

Si el cost real incorregut és inferior al cost estàndard, es considera una variació favorable del preu. Si el cost real incorregut és superior al cost estàndard, es considera una variació de preu desfavorable. Tanmateix, aconseguir una variació de preus favorable només es pot aconseguir comprant béns en grans quantitats, cosa que pot posar en risc l'empresa de no utilitzar mai part del seu inventari. Per contra, el departament de compres es pot comprometre a tenir molt poc inventari a la mà i, per tant, compra materials en quantitats molt petites, cosa que tendeix a produir variacions de preus desfavorables. Per tant, el pla operatiu d’una empresa tendeix a impulsar els tipus de variacions de preus en què incorre.

El concepte de variació de preu es pot aplicar a qualsevol tipus de cost. Per exemple, hi ha la variació de la taxa de treball per als costos laborals, la variació del preu de compra de materials, la variació de la despesa general de la despesa general per a la despesa general variable i la variació de la despesa de la despesa general fixa per a la despesa general fixa.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found