Pagament addicional en capital

El capital desemborsat addicional és qualsevol pagament rebut dels inversors per accions que superin el valor nominal de les accions. El concepte s'aplica als pagaments rebuts per accions comunes o accions preferents. El valor nominal normalment s’estableix extremadament baix, de manera que la major part de la quantitat que paguen els inversors per accions es registrarà com a capital ingressat addicional. Normalment, el valor nominal s’estableix en 0,01 dòlars i s’imprimeix al certificat de valors. S’utilitzen valors nominals baixos perquè molts governs estatals obliguen que no es puguin vendre accions a preus inferiors als seus valors nominals.

No hi ha cap canvi en el compte de capital ingressat addicional quan les accions d’una empresa es negocien en un mercat secundari entre inversors, ja que els imports intercanviats durant aquestes transaccions no impliquen l’empresa que va emetre les accions.

Per exemple, el consell d'administració d'una empresa autoritza 10.000.000 d'accions ordinàries per un valor nominal de 0,01 dòlars. Llavors, l’empresa ven 1.000.000 d’aquestes accions per 5 dòlars cadascuna. Per registrar la recepció d’efectiu, l’empresa registra un dèbit de 5.000.000 de dòlars al compte d’efectiu, 10.000 dòlars al compte d’accions comuns i 4.990.000 dòlars al compte de capital ingressat addicional.

El compte de capital ingressat addicional i el compte de resultats retinguts solen contenir els saldos més grans de la secció de recursos propis del balanç.

Termes similars

El capital pagat addicional també es coneix com a capital aportat superior al par.