Com tenir en compte els subministraments

Els subministraments són articles accessoris que s’espera que es consumeixin en un futur proper. La comptabilitat normal dels subministraments consisteix a carregar-los en concepte de despeses quan es compren, mitjançant aquesta entrada: