Volum de vendes

El volum de vendes és el nombre d'unitats venudes durant un període d'informes. Aquesta xifra és supervisada pels inversors per veure si una empresa s’està expandint o contractant. Dins d’una empresa, es pot controlar el volum de vendes a nivell de producte, línia de productes, client, filial o regió de vendes. Aquesta informació es pot utilitzar per alterar les inversions dirigides a qualsevol d'aquestes àrees.

Una empresa també pot controlar el seu volum de vendes igualat, que és el nombre d’unitats que ha de vendre per obtenir un benefici de zero. El concepte és útil quan es contracten les vendes, de manera que la direcció pot determinar quan ha d’implementar reduccions de costos. Aquest pot ser un concepte difícil d’utilitzar quan hi ha molts productes diferents, i sobretot quan cada producte té un marge de contribució diferent.

El concepte de volum de vendes també es pot aplicar als serveis. Per exemple, el volum de vendes d'una empresa consultora es pot considerar el nombre total d'hores facturades en un mes.