Ràtio de circulant

La ràtio de circulant és una mesura de liquiditat que revela si una empresa pot pagar les seves obligacions. La proporció és la proporció relativa de l’actiu corrent d’una entitat respecte del seu passiu corrent i mostra la capacitat d’una empresa per pagar els seus passius corrents amb els seus actius corrents. Una ràtio de circulant inferior a 1,0 és un fort indicador que hi haurà problemes de liquiditat en el futur, mentre que es considera que una ràtio aproximada de 2,0 representa una bona liquiditat a curt termini.

Per calcular la ràtio de circulant, dividiu tots els actius corrents per tots els passius corrents. La fórmula és:

Actiu corrent ÷ Passiu corrent = ràtio de circulant

Exemple de ràtio de circulant

Un comprador potencial està interessat en la salut financera actual de la cadena de venda al detall Beemer Designs, que ven productes complementaris per a automòbils BMW. Obté la informació següent sobre l’empresa durant els darrers tres anys:


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found