Com es calcula la despesa per interessos

La despesa per interessos és el cost dels fons que han estat prestats a un prestatari. Per calcular la despesa en interessos, seguiu aquests passos:

  1. Determineu l'import del principal pendent del préstec durant el període de valoració.

  2. Determineu el tipus d’interès anualitzat que figura als documents del préstec.

  3. Determineu el període de temps durant el qual es calcula la despesa d'interessos.

  4. Utilitzeu la fórmula d'interessos per arribar a la despesa d'interessos. La fórmula és:

Principal x Tipus d’interès x Període de temps = Despeses d’interès

Per exemple, una empresa ha prestat 85.000 dòlars a un tipus d’interès del 6,5%. El controlador emet estats financers cada trimestre i vol conèixer l'import de la despesa d'interessos dels darrers tres mesos. El càlcul és:

Principal de 85.000 dòlars x .065 Tipus d’interès x .25 Període de temps

= 1.381,25 dòlars despeses d'interessos

Un cop calculat, la despesa per interessos sol ser registrada pel prestatari com a passiu meritat. L’entrada és un càrrec a càrrec d’interessos (compte de despeses) i un crèdit a passius acumulats (compte de passiu). Quan el prestador finalment envia una factura de la despesa, el crèdit es trasllada al compte de comptes a pagar, que és un altre compte de responsabilitat civil. Quan es paga l’interès, es carrega el compte a pagar per eliminar l’import i el compte en efectiu s’acredita per demostrar que s’han gastat els fons.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found