Despeses per impost sobre la renda

La despesa per impost sobre la renda és l’import de la despesa que una empresa reconeix en un període comptable per a l’impost del govern relacionat amb el seu benefici imposable. És improbable que l'import de la despesa per impost sobre la renda reconeguda coincideixi exactament amb el percentatge estàndard de l'impost sobre la renda que s'aplica als ingressos empresarials, ja que hi ha una sèrie de diferències entre l'import reportable dels ingressos segons els marcs GAAP o NIIF i l'import reportable dels ingressos permesos segons el codi tributari públic aplicable. Per exemple, moltes empreses fan servir l'amortització lineal per calcular la depreciació registrada als seus estats financers, però utilitzen depreciació accelerada per obtenir el seu benefici imposable; el resultat és una xifra de renda imposable inferior a la xifra de renda comunicada. Algunes empreses fan tant esforç per retardar o evitar els impostos que la seva despesa en impostos sobre la renda és gairebé nul·la, tot i reportar grans beneficis.

El càlcul de la despesa per impost sobre la renda pot ser tan complicat que aquesta tasca es subcontracta a un expert fiscal. Si és així, una empresa sol registrar una despesa fiscal aproximada mensual que es basa en un percentatge històric, que és ajustat trimestralment o més per l’expert fiscal.

La despesa de l’impost sobre la renda s’informa com a partida al compte de pèrdues i guanys de les societats, mentre que qualsevol passiu per impostos sobre la renda impagats s’informa a la partida de l’impost sobre la renda a pagar del balanç.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found