El compte temporal

Un compte temporal és un compte que comença cada any fiscal amb un saldo zero. Al final de l'any, el saldo final es trasllada a un compte diferent, llest per tornar a utilitzar-se el proper exercici fiscal per acumular un nou conjunt de transaccions. Els comptes temporals s’utilitzen per compilar transaccions que afecten el benefici o la pèrdua d’un negoci durant un any. Alguns exemples de comptes temporals són:

  • Comptes d’ingressos

  • Comptes de despeses (com ara el cost de mercaderies venudes, despeses de compensació i comptes de despeses de subministraments)

  • Comptes de pèrdues i guanys (com ara el compte de pèrdues d’actius venuts)

  • Compte resum d’ingressos

Els saldos d’aquests comptes haurien d’augmentar al llarg d’un exercici; poques vegades disminueixen. Els saldos dels comptes temporals s’utilitzen per crear el compte de pèrdues i guanys.

Al final d’un exercici, els saldos dels comptes temporals es traslladen al compte de beneficis retinguts, de vegades mitjançant el compte resum dels ingressos. El procés de desplaçament dels saldos d’un compte temporal s’anomena tancar un compte. Aquest desplaçament al compte de guanys retinguts es realitza automàticament si s’utilitza un paquet de programari de comptabilitat per registrar les transaccions comptables.

L’altre tipus principal de compte és el compte permanent, en el qual es mantenen els saldos de forma contínua. Aquests comptes s’agrupen en el balanç i inclouen transaccions relacionades amb actius, passius i patrimoni net.

Termes similars

Un compte temporal també es coneix com a compte nominal.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found