Comptabilitat de la construcció

La comptabilitat de la construcció és una forma de comptabilització de projectes en què els costos s’assignen a contractes específics. S’estableix una tasca separada al sistema de comptabilitat per a cada projecte de construcció i els costos s’assignen al projecte codificant els costos al número de treball únic a mesura que s’incorrin en els costos. Aquests costos es componen principalment de materials i mà d’obra, amb despeses addicionals per a articles com ara despeses d’assessorament i arquitectura. També es cobren diversos costos indirectes als projectes de construcció, inclosos els costos de supervisió, lloguer d'equips, costos d'assistència i assegurances. Les despeses administratives no es carreguen en un projecte de construcció, tret que el client ho permeti.

Els ingressos reconeguts segons un contracte es poden basar en el mètode del contracte completat quan no sigui possible determinar el percentatge d’execució d’un projecte. Com el seu nom indica, això significa que el contractista reconeix tots els ingressos i beneficis del projecte només quan s'hagi acabat el projecte. Més habitualment, s’utilitza el mètode del percentatge d’acabament, segons el qual el contractista reconeix els ingressos aplicant el percentatge d’acabament estimat al benefici previst total. Aquest enfocament permet al contractista reconèixer els ingressos i els beneficis a intervals regulars durant la durada d’un projecte.

Quan l'import facturat en un projecte de construcció és superior al cost incorregut, la diferència es considera un passiu del contractista fins que el cost incorregut es posi al dia amb la facturació.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found