Anàlisi financera

L’anàlisi financera és l’examen de la informació financera per prendre decisions comercials. Aquesta anàlisi normalment implica un examen de la rendibilitat, els fluxos d’efectiu i el risc històrics i previstos. Pot resultar en la reassignació de recursos a o des d’una empresa o una operació interna específica. Aquest tipus d'anàlisi s'aplica especialment bé a les situacions següents:

  • Decisions d'inversió per inversor extern. En aquesta situació, un analista financer o inversor revisa els estats financers i les divulgacions adjuntes d'una empresa per veure si val la pena invertir o prestar diners a l'entitat. Normalment, això implica una anàlisi de la relació per veure si l’organització és prou líquida i genera una quantitat suficient de flux de caixa. També pot implicar combinar la informació dels estats financers durant diversos períodes per obtenir línies de tendència que es puguin utilitzar per extrapolar els resultats financers al futur.

  • Decisions d'inversió per part de l'inversor intern. En aquesta situació, un analista intern revisa els fluxos d'efectiu projectats i altra informació relacionada amb una inversió potencial (normalment per a un actiu fix). La intenció és veure si les sortides d’efectiu esperades del projecte generaran un retorn suficient de la inversió. Aquest examen també pot centrar-se en la possibilitat de llogar, arrendar o comprar un actiu.

La font d'informació clau per a l'anàlisi financera són els estats financers d'una empresa. L'analista financer utilitza aquests documents per obtenir ràtios, crear línies de tendència i realitzar comparacions amb informació similar per a empreses comparables.

El resultat de l'anàlisi financera pot ser qualsevol d'aquestes decisions:

  • Ja sigui per invertir en un negoci i a quin preu per acció.

  • Ja sigui per prestar diners a una empresa i, en cas afirmatiu, quines condicions oferir.

  • Ja sigui per invertir internament en un actiu o en circulant i com finançar-lo.

L’anàlisi financera és una de les eines clau que necessiten els gestors d’una empresa per examinar el rendiment de la seva organització. Per aquest motiu, consulten constantment a l’analista financer sobre la rendibilitat, els fluxos d’efectiu i altres aspectes financers del seu negoci.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found