L’equip és un actiu corrent?

Els equips no es consideren un actiu corrent. En el seu lloc, es classifica com a actiu a llarg termini. El motiu d’aquesta classificació és que els equips es designen com a part de la categoria d’immobilitzat al balanç i aquesta categoria és un actiu a llarg termini; és a dir, el període d’ús d’un actiu fix s’allarga durant més d’un any. Aquesta classificació d’equips s’estén a tot tipus d’equips, inclosos els d’oficina i maquinària de producció.

Els equips no es consideren un actiu corrent fins i tot quan el seu cost cau per sota del llindar de capitalització d’una empresa. En aquest cas, l’equip simplement es carrega en concepte de despesa durant el període incorregut, de manera que mai no apareix al balanç, sinó que només apareix al compte de pèrdues i guanys.

Quan s’espera que els equips de la categoria d’immobilitzat es venguin o s’eliminin d’una altra manera dins d’un any, el seu valor comptable encara es classifica com a actiu a llarg termini; fins i tot en aquesta situació, encara no es classifica com a actiu corrent.

Si una empresa es dedica habitualment a la compra i venda d’equips, aquests articles es classifiquen com a inventari, que és un actiu corrent. Per exemple, un distribuïdor de copiadores pot mantenir un gran nombre de copiadores, totes classificades com a inventari.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found