Canvi de comptabilitat

Un canvi comptable és un canvi en el principi comptable, l'estimació comptable o l'entitat informant. Aquests canvis poden provocar modificacions en els beneficis reportats o en altres aspectes financers d'una empresa. Més detalladament:

  • A canvi de principi comptable és un canvi d’un principi comptable generalment acceptat a un altre principi comptable generalment acceptat. Un canvi de principi no es produeix quan s’adopta inicialment un principi comptable causat per transaccions que es produeixen per primera vegada. Es tracta d’un fet relativament rar.

  • A canvi en l'estimació comptable és un canvi que ajusta el valor en llibres d’un actiu o passiu existent o que modifica la comptabilitat posterior d’actius o passius existents o futurs. Les estimacions comptables que normalment es canvien inclouen reserves per a cobrar no cobrables, obligacions de garantia i obsolescència d’inventari. Les estimacions comptables es poden produir tan sovint com cada període d'informes.

  • A canvi en l'entitat informant és un canvi que dóna lloc a estats financers que efectivament són els d'una entitat informant diferent. Normalment, això implica passar d’informes individuals a informes consolidats o modificar les filials que formen un grup d’entitats els resultats dels quals es consoliden.

Un canvi comptable pot requerir un debat a les notes que acompanyen els estats financers. Això és necessari perquè els usuaris dels estats puguin determinar fins a quin punt un canvi comptable va provocar una variació en els estats financers.

Un exemple de canvi de comptabilitat és el canvi de la base d’efectiu a la base de meritació de la comptabilitat.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found