Coll d'ampolla

Un coll d'ampolla és una operació que ja funciona a la seva màxima capacitat i, per tant, no pot acceptar cap treball addicional més enllà del seu nivell de producció actual. El coll d’ampolla és el tema clau que interfereix en la capacitat d’una empresa per augmentar les seves vendes i beneficis. Els efectes d'un coll d'ampolla es poden reduir augmentant la capacitat, subcontractant la feina, reconfigurant els productes i maximitzant l'eficiència del coll d'ampolla.

Termes similars

Un coll d'ampolla també es coneix com a restricció.