Amortització

L’amortització és el procés de carregar de manera incremental el cost d’un actiu a la despesa durant el període d’ús previst, que trasllada l’actiu del balanç al compte de pèrdues i guanys. Bàsicament reflecteix el consum d'un actiu intangible durant la seva vida útil. L’amortització s’utilitza més habitualment per a la reducció gradual del cost d’aquells actius intangibles que tenen una vida útil específica. Exemples d’actius intangibles són les patents, els drets d’autor, les llicències de taxis i les marques comercials. El concepte també s'aplica a conceptes com el descompte de les obligacions a cobrar i els càrrecs diferits.

El concepte d’amortització també s’utilitza en els préstecs, en què un calendari d’amortització detalla el saldo inicial d’un préstec, menys els interessos i el capital pendents de pagament en cada període, i el saldo final del préstec. El calendari d’amortització mostra que una proporció més gran dels pagaments del préstec es destinen al pagament d’interessos al principi del termini del préstec, amb aquesta proporció disminuint amb el pas del temps a mesura que es paga cada vegada més el saldo principal del préstec. Aquest calendari és força útil per registrar adequadament els interessos i els components principals d’un pagament del préstec.

Comptabilitat de l’amortització

L’entrada del diari per registrar l’amortització d’un actiu intangible és:


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found