Per any

Per any es refereix a la durada d’un any o anualment. El terme s’utilitza habitualment pel que fa a una suma que s’ha de pagar a intervals d’un any o al llarg d’un any. Hi ha diversos exemples d’ús del terme:

  • El cost anual per mantenir un cotxe és de 4.000 dòlars; per tant, es pot esperar que el propietari d’un vehicle pagui un total de 4.000 dòlars en costos de manteniment del seu automòbil durant un període d’un any.

  • Les vendes brutes anuals d'un territori de vendes són de 5 milions de dòlars; per tant, el personal de vendes d’una empresa pot esperar generar vendes anuals de 5 milions de dòlars que s’originen en un territori de vendes específic.

  • El tipus d'interès anual que es cobra a una targeta de crèdit és del 36%; això es deriva d'una taxa mensual del 3% que es cobra sobre els saldos mensuals impagats (calculat com a 3% x 12 mesos = 36% sense acumulació).

  • Una revista mensual cobra 5 dòlars per número, de manera que l'import anual d'una subscripció és de 60 dòlars.