Guanys disponibles per als accionistes habituals

El benefici disponible per als accionistes habituals és el benefici net després d’impostos, menys els dividends preferents. Per exemple, una empresa reporta un benefici net després d'impostos de 100.000 dòlars i també paga un dividend de 10.000 dòlars per les seves accions preferents pendents. Això significa que hi ha 90.000 dòlars de beneficis disponibles per als accionistes habituals.

Teòricament, la resta representa la quantitat de beneficis que una empresa podria pagar als propietaris del seu estoc comú. No obstant això, l’import reportat dels guanys pot ser superior a l’import de les reserves d’efectiu del negoci, de manera que és possible que l’empresa no sigui capaç d’emetre l’import indicat als accionistes.

La mesura és més rellevant en indústries que no requereixen grans inversions en circulant ni en actius fixos, com ara la indústria de serveis. Per contra, quan es requereixen grans inversions, és possible que la quantitat calculada de beneficis disponibles per als accionistes comuns no es pagui en absolut i, de fet, el negoci pot afegir deutes per finançar millor les necessitats de l’organització.

La mesura no és especialment útil quan un negoci creix ràpidament, ja que l’entitat necessitarà tot el seu efectiu (i més) per finançar l’augment de les quantitats de comptes a cobrar i d’inventari que acompanyen el creixement.