Funció de trucada

Una característica de trucada és una característica d'un acord de bons que permet a l'emissor comprar bons a un preu fixat en determinats terminis futurs. L'emissor utilitza una funció de trucada per protegir-se del risc de tipus d'interès; els bons es poden recuperar i substituir per bons que tinguin un tipus d’interès més baix si disminueixen els tipus d’interès.

Aquesta característica pot limitar la quantitat de diners que un tenedor de bons podria guanyar mantenint un bo, de manera que els inversors exigeixen un tipus d'interès efectiu més alt quan hi ha una funció de trucada.