Suavització dels ingressos

La suavització dels ingressos és el desplaçament dels ingressos i les despeses entre els diferents períodes d’informació per presentar la falsa impressió que una empresa té guanys constants. La direcció sol dedicar-se a la suavització dels ingressos per augmentar els guanys en períodes que d’altra manera tindrien uns guanys inusualment baixos. Les accions realitzades per reduir els ingressos no sempre són il·legals; en alguns casos, la marge de maniobra permès en les normes comptables permet a la gestió ajornar o accelerar determinats elements. Per exemple, la provisió per a comptes dubtosos es pot manipular per alterar la despesa del deute incorrecte d'un període a un altre. En altres casos, els estàndards comptables s’estan evitant de manera il·legal per tal de practicar l’adequació dels ingressos.

Aquesta pràctica és especialment freqüent en empreses de titularitat pública, on és més probable que els inversors pugin el preu de les accions d’una empresa que presenta un flux de beneficis fiable i previsible al llarg del temps.