Net de descompte

Hi ha dues definicions del terme net de descompte. Ells són:

  • El cupó d'un fabricant normalment s'aplica al preu d'un producte només després que se li hagin aplicat tots els altres descomptes, o "net de descomptes". Per exemple, un cupó ofereix un 20% de descompte sobre el preu al detall de 100 dòlars d’un producte, net dels descomptes. Altres descomptes aplicables són un 10% de descompte de Nadal i un 5% de descompte per volum. Per tant, els altres dos descomptes s'apliquen primer per arribar a un preu de 85 dòlars per al producte, després del qual s'aplica l'oferta de cupó del 20%, resultant en un descompte de 17 dòlars relacionat amb el cupó. Aquest enfocament redueix el valor del cupó, cosa que suposa al fabricant menys diners en la pèrdua de vendes.

  • La quantitat que un proveïdor indica a la seva factura com a pagar si es fa un descompte de pagament anticipat o un altre tipus de descompte. Per exemple, una factura pot contenir un import total de 500 $ a pagar, que es redueix a 480 $ net d'un descompte de pagament anticipat, si el client paga dins dels deu dies posteriors a la data de la factura. La terminologia utilitzada pel proveïdor pot ser un descompte percentual de l'import total de la factura o pot ser l'import real en dòlars a pagar si es pren el descompte.

Per tant, és més probable que la primera definició del terme s'apliqui a un consumidor, mentre que aquesta última situació és més probable que s'apliqui a una transacció comercial.