Procediment comptable

Un procediment comptable és un procés normalitzat que s’utilitza per realitzar una funció dins del departament de comptabilitat. Alguns exemples de procediments comptables són:

  • Emetre facturacions als clients

  • Pagar factures dels proveïdors

  • Calculeu la nòmina dels empleats

  • Calculeu l’amortització de l’immobilitzat

  • Donar de baixa els actius fixos

  • Realitzar una conciliació bancària

Un procediment comptable està dissenyat per completar una funció de manera eficient, alhora que incorpora controls suficients per mitigar el risc de pèrdua. També es pot desenvolupar un procediment com a eina de formació per als empleats, que poden revisar el document per entendre una nova feina.