Distribució de liquidació d’efectiu

Una distribució de liquidació d’efectiu és una distribució de fons als inversors d’un negoci quan es liquida. Aquesta distribució representa un retorn del valor residual d’una empresa als inversors. L’estat imposable d’aquesta distribució és el següent:

  • La distribució no es pot imposar fins a l’import de la base de l’inversor en les accions. La base sol ser el preu que es paga per adquirir les accions.

  • La distribució és imposable per tots els imports que excedeixin la base de l’inversor en les accions. Aquest import s'informa com a plusvàlua a efectes de declaració d'impostos sobre la renda. Es pot classificar com una plusvàlua a llarg termini o a curt termini, en funció de la durada del període de manteniment de l’inversor per a les accions.

Si l'import total de la distribució és inferior a la base de l'accionista de l'inversor, informeu d'una pèrdua de capital, però només després que el negoci hagi cancel·lat les accions de l'inversor (cosa que significa que no es realitzaran pagaments addicionals).

Altres característiques d’una distribució de liquidació d’efectiu són:

  • Es pot pagar en diverses quotes

  • L'empresa liquidadora informa l'inversor sobre l'import total del dividend al formulari 1099-DIV

Termes similars

Una distribució liquidant també es coneix com a dividend liquidant.

Termes relacionats

Planificació de l'Impost sobre Societats