Xec d’efectiu petit

Un val de caixa petit és un formulari estàndard que s’utilitza com a rebut sempre que es retira diners en efectiu d’una caixa de caixa petit. El val es compra normalment en una botiga de material d’oficina. És una forma físicament petita, ja que ha d’adaptar-se a la caixa o al calaix petit.

El val de caixa petit és una forma important d’evidència per conciliar la resta d’efectius de la caixa de caixa petita. Al començament d’un període comptable, hi hauria d’haver una certa quantitat d’efectiu a la caixa i no hauria de comprovar-se (que s’hauria d’haver eliminat com a part de l’entrada de final de mes del mes anterior). Llavors, com que es desemborsa efectiu de la caixa petita, els vals es canvien bàsicament per efectiu. Així, a final de mes, l'import total de la caixa petita hauria de ser igual al saldo al començament del mes, tret que ara el total estigui format tant en efectiu com en vals. Si hi ha una diferència entre les xifres inicials i finals, és probable que s’hagi retirat l’efectiu sense cap documentació del val, o bé s’hagi indicat incorrectament l’import del val.

Al final del mes, la informació dels vals es compila per crear una entrada de diari per acreditar el compte de caixa petita i carregar diversos comptes de despeses (depenent dels usos als quals es va destinar l’efectiu). Els vals s’adjunten a l’entrada del diari com a prova de les transaccions subjacents.

Tenint en compte els usos que s’acaben d’assenyalar per al val de caixa petit, la informació que conté ha de contenir el següent:

  • La quantitat d’efectiu pres

  • La data en què es va prendre l’efectiu

  • El nom de la persona que s’ha endut l’efectiu

  • Les inicials de la persona que distribueix l’efectiu

  • El tipus de despesa a carregar

També podeu incloure al comprovant el número de compte a càrrec de la despesa, tot i que el nom de la despesa sol ser informació suficient per permetre al comptable del llibre major crear una entrada de diari adequada.

Termes similars

El xec d’efectiu petit també es coneix com a rebut d’efectiu petit.