Els avantatges de la gestió de la qualitat total

La gestió de la qualitat total (TQM) és una filosofia general de millorar progressivament les operacions d’un negoci. Això es fa mitjançant l'aplicació d'un rigorós anàlisi de processos per part de tots els empleats i socis comercials implicats. El TQM generalment s’aplica a nivell tàctic, de primera línia, on hi participen profundament els gestors de producció, administratius i de baix nivell. Hi ha diverses eines disponibles per ajudar en un esforç de TQM, com ara:

 • Comparativa

 • Anàlisi de fallades

 • Cicle Plan-do-check-act (PDCA)

 • Gestió de processos

 • Control del disseny del producte

 • Control de processos estadístics

Els avantatges de la gestió de la qualitat total (TQM) inclouen:

 • Reducció de cost. Quan s’aplica de manera constant al llarg del temps, TQM pot reduir els costos a tota una organització, especialment en les àrees de ferralla, reelaboració, servei de camp i reducció de costos de la garantia. Atès que aquestes reduccions de costos passen directament als beneficis de la línia de fons sense que es produeixin costos addicionals, hi pot haver un sorprenent augment de la rendibilitat.

 • Millora de la productivitat. La productivitat augmenta significativament, ja que els empleats passen molt menys del seu temps perseguint i corregint errors. L’augment de la productivitat significa més producció per empleat, cosa que normalment provoca un augment dels beneficis.

 • La satisfacció del client. Com que l’empresa té millors productes i serveis i les seves interaccions amb els clients són relativament exemptes d’errors, hi hauria d’haver menys queixes. Menys queixes també poden significar que es puguin reduir els recursos dedicats a l'atenció al client. Un nivell més alt de satisfacció del client també pot conduir a un augment de la quota de mercat, ja que els clients existents actuen en nom de la companyia per atraure més clients.

 • Reducció de defectes. TQM posa un gran èmfasi en millorar la qualitat dins d’un procés, en lloc d’inspeccionar la qualitat en un procés. Això no només redueix el temps necessari per corregir els errors, sinó que fa que sigui menys necessari contractar un equip de personal de garantia de qualitat.

 • La moral. L’èxit continu i demostrat de TQM, i en particular la participació dels empleats en aquest èxit, pot conduir a una millora notable de la moral dels empleats, que al seu torn redueix la rotació dels empleats i, per tant, redueix el cost de contractar i formar nous empleats.

Tanmateix, TQM també requereix un període de formació important per als empleats que hi participen. Com que la formació pot allunyar la gent del seu treball habitual, això pot tenir efectes negatius a curt termini sobre els costos. A més, atès que TQM tendeix a donar lloc a una sèrie contínua de canvis incrementals, pot generar una reacció adversa per part dels empleats que prefereixen el sistema actual o que consideren que podrien perdre la feina a causa d’aquest.

TQM funciona millor en un entorn on la gestió està fortament recolzada, és implementat per equips de treballadors i hi ha un enfocament continu en la millora del procés que evita que es produeixin errors.

Hi ha cert debat sobre quines eines entren dins del paraigua de TQM, de manera que hi ha diverses altres eines que no s’esmenten aquí i que poden ser d’ajuda. TQM es pot implementar amb èxit en qualsevol part d’una empresa, com ara:

 • Comptabilitat

 • Servei de camp

 • Finances

 • Jurídic i administratiu

 • Manteniment

 • Fabricació

 • Gestió de materials

 • Recerca i desenvolupament

 • Vendes i màrqueting