Subsidi per al risc de mostreig

El límit de risc de mostreig és el nivell d’incertesa associat al mostreig. Es calcula com la diferència entre la desviació tolerable i la mitjana esperada de la població.