Acreció

L’acreció és l’augment continu dels beneficis i actius d’un negoci, a causa de la seva expansió contínua. L’acreció es pot produir a causa del creixement orgànic o de l’adquisició d’altres entitats. L’acreció també és un terme comptable, que fa referència al guany generat per un inversor després d’haver comprat un bo amb un descompte. En mantenir el bo fins al seu venciment, l’inversor obté gradualment un benefici per la diferència entre el preu de compra descomptat i el valor nominal del bo.