Vendes en efectiu

Les vendes en efectiu són vendes en què es liquida de forma immediata l’obligació de pagament del comprador. Es considera que les vendes en efectiu inclouen les formes de pagament següents:

  • Factures

  • Monedes

  • Xecs

  • Targeta de crèdit

  • Gir postal

Una venda en efectiu elimina la necessitat del venedor d’estendre el crèdit a un client. Per tant, no hi ha risc de morositat.

El terme també pot referir-se a la venda d’un valor que requereix un lliurament immediat.